Poprawa uszkodzonego dachu


Dach jest taką częścią konstrukcji budynku, która o wiele częściej i szybciej dewastuje się niż na przykład ściany. Ze względu na swoje przeznaczenie i wysokość jest narażony na działanie opadów atmosferycznych, które go osłabiają lub niszczą. Przykładowo wiatr potrafi zerwać i połamać dach trwale go uszkadzając. Wtedy naprawa dachu jest konieczna, bo bez dachu nie ma pełnego budynku. I nie ma możliwości w nim przebywania zwłaszcza zimą i podczas opadów deszczu. Nawet renowacja pokrycia dachowego jest kosztowna nie mówiąc o całkowitej naprawie. Dlatego na wszelki wypadek warto być ubezpieczonym, aby w przypadku nieszczęścia odzyskać choć część pieniędzy z ubezpieczenia. Gdy na budynku leży dach z papy, to oznacza, że na papę będzie z czasem kładzione jeszcze inne pokrycie dachowe. Gdyż pokrycia z papy nie są wystarczające. Zazwyczaj pełnią one rolę tymczasową chyba, że sprawa dotyczy komórki lub innej małej budowli. W przeciwnym wypadku pokryciem dachowym jest najczęściej dachówka. Bywa też, że jest nią blacha. A nawet eternit, który jest obecnie na szeroką skalę eliminowany, gdyż jest rakotwórczy.

Polecamy też: hydroizolacje.