Co oznacza słowo


Hydroizolacja to połączenie materiałów stosowanych w celu zapobiegania przedostawaniu się wody do elementów konstrukcyjnych budynku lub jego wykończonych przestrzeni. Jego głównym celem jest odporność na ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wilgoć w stanie ciekłym. Membrany hydroizolacyjne składają się z wodoodpornego tworzywa sztucznego, gumy lub materiałów powlekanych. Materiały są stosowane w systemie, aby zapobiec dostaniu się wody do fundamentów, dachów, ścian, piwnic, budynków i konstrukcji, jeśli są prawidłowo zainstalowane.

Pozytywne membrany hydroizolacyjne są nakładane na zewnętrzną powierzchnię konstrukcji. Można go nakładać powyżej, poniżej lub na pochyłości na powierzchnie, które zamokną w wyniku ekspozycji na warunki atmosferyczne i otaczającą glebę. Pozytywna hydroizolacja jest kluczowym krokiem w budowie, ponieważ zapobiega infiltracji wilgoci i chroni elementy konstrukcyjne, w tym beton i stal. Może także chronić powierzchnię przed cyklami zamrażania i rozmrażania oraz żrącymi chemikaliami. Hydroizolacja tarasu i hydroizolacja balkonu w dzisiejszych czasach jest wymagana. Płytki muszą być trwałe oraz odporne na zniszczenie.

Zobacz również: hydroizolacja tarasu