Badania kamerą termowizyjną


Kamera termowizyjna to urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów); działa na zasadzie przetwarzania promieniowania podczerwonego, emitowanego lub odbitego przez te obiekty, na sygnał elektryczny, a następnie na obraz oglądany na ekranie, tzw. termogram.
Składa się z układu optycznego, detektora promieniowania podczerwonego (zwykle półprzewodnikowego, głównie z krzemu Si, tellurku kadmu i rtęci CdHgTe lub antymonku indu InSb) wraz z układem chłodzenia, elektronicznego toru wzmacniania, przetwarzania i wizualizacji (w kolorach lub w odcieniach szarości).

Badania kamerą termowizyjną to pomiar temperatury powierzchni różnych elementów za pomocą specjalnej kamery termowizyjnej. Kamera ta pozwala na zobrazowanie temperatury powierzchni na podstawie promieniowania cieplnego, które emitują wszystkie obiekty. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obrazu widzialnego w skali odcieni ciepła, co pozwala na dokładne zlokalizowanie miejsc o podwyższonej temperaturze.

Badania kamerą termowizyjną są szczególnie przydatne w różnego rodzaju przeglądach i kontrolach technicznych, ponieważ pozwalają na szybkie i skuteczne wykrycie nieprawidłowości lub usterek, które mogą być niedostrzegalne gołym okiem. Mogą być stosowane m.in. do kontroli instalacji elektrycznych, urządzeń grzewczych, rurociągów, czy konstrukcji budowlanych.

Kamera termowizyjna to narzędzie, które pozwala na zdalne i bezdotykowe badanie obiektów, co znacznie ułatwia i przyspiesza przeprowadzenie kontroli. Jest to szczególnie istotne w przypadku urządzeń, które są trudno dostępne lub niebezpieczne dla obsługi, jak np. pieców przemysłowych czy kotłów.

Badania kamerą termowizyjną są nieinwazyjne i nie niosą z sobą żadnego ryzyka dla badanych elementów lub osób przeprowadzających badania. Są również stosunkowo niedrogie w porównaniu z innymi metodami diagnostycznymi, dlatego coraz częściej są wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak elektronika, przemysł, budownictwo czy medycyna.

Pomiary kamerą termowizyjną: https://term-os.pl/pomiary-termowizyjne-poznan/